2010-ThayCoNgoc-NamCaLi1
2010-ThayCoNgoc-NamCaLi2
2010-ThayCoNgoc-NamCaLi3
2010-ThayCoNgoc-NamCaLi4
2010-ThayCoNgoc-NamCaLi5
2010-ThayCoNgoc-NamCaLi6
1/6 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Thầy Cô Huỳnh Kim Ngọc thăm Nam Cali và được anh chị Nghĩa - Phụng, Thầy Cô Nguyễn Sum và học trò Nam Cali tiếp đón (2009)