IMG_0025
IMG_0026
IMG_0068
IMG_0069
IMG_0070
1/5 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Anh chị Trần Ngọc Phú, cựu học viên Công Thôn khóa 2, thăm Little Sài Gòn, Nam Cali được anh chị Nghĩa - Phụng và bạn bè tiếp đón (2015-1-3)