01-Catalina Island
02-Catalina
04-Catalina
05-Catalina
06-Catalina
07-Catalina
08-Catalina
09-Catalina
10-Catalina-2015-8-24
11- Catalina- Carnival
12- Catalina- Carnival
IMG_0774
IMG_0778
IMG_0780
IMG_0781
IMG_0782
IMG_0783
IMG_0784
IMG_0792
IMG_0794
IMG_0796
IMG_0799
IMG_0800
IMG_0806
IMG_0807
IMG_0811
IMG_0815
IMG_0818
IMG_0820
IMG_0821
IMG_0824
IMG_0828
IMG_0829
IMG_0831
IMG_0832
IMG_0833
IMG_0834
IMG_0835
IMG_0839
IMG_0840
IMG_0842
IMG_0844
IMG_0845
IMG_0846
IMG_0847
IMG_0849
IMG_0852
IMG_0854
IMG_0855
IMG_0856
IMG_0857
IMG_0858
IMG_0859
IMG_0860
IMG_0861
IMG_0862
IMG_0863
IMG_0864
IMG_0865
IMG_0866
IMG_0870
IMG_0871
IMG_0875
IMG_0876
IMG_0878
IMG_0880
IMG_0881
IMG_0882
IMG_0883
IMG_0885
IMG_0887
IMG_0889
IMG_0891
IMG_0894
IMG_0895
IMG_0898
IMG_8578
IMG_8579
IMG_8580
IMG_8583
IMG_8586
IMG_8587
IMG_8589
IMG_8590
IMG_8592
IMG_8593
IMG_8595
IMG_8596
IMG_8599
IMG_8601
IMG_8603
IMG_8605
IMG_8606
IMG_8608
IMG_8609
IMG_8610
IMG_8611
IMG_8612
IMG_8615
IMG_8616
IMG_8619
IMG_8621
IMG_8622
IMG_8624
IMG_8625
IMG_8630
IMG_8631
IMG_8636
IMG_8642
IMG_8645
IMG_8647
IMG_8651
IMG_8652
IMG_8653
IMG_8654
IMG_8655
IMG_8659
IMG_8660
IMG_8662
IMG_8664
IMG_8667
IMG_8668
IMG_8670
IMG_8671
IMG_8673
IMG_8674
IMG_8676
IMG_8678
IMG_8679
IMG_8680
IMG_8681
IMG_8686
IMG_8688
IMG_8689
IMG_8692
IMG_8696
IMG_8697
IMG_8699
IMG_8702
IMG_8703
IMG_8706
IMG_8709
IMG_8714
IMG_8717
IMG_8719
IMG_8720
IMG_8721
IMG_8723
IMG_8725
IMG_8726
IMG_8734
IMG_8735
IMG_8738
IMG_8740
IMG_8741
IMG_8745
IMG_8748
IMG_8751
IMG_8752
IMG_8753
IMG_8754
IMG_8756
IMG_8758
IMG_8759
IMG_8760
IMG_8761
IMG_8766
IMG_8769
IMG_8770
IMG_8771
IMG_8773
IMG_8774
IMG_8775
IMG_8778
IMG_8779
IMG_8781
IMG_8782
IMG_8784
IMG_8786
IMG_8788
IMG_8789
IMG_8790
IMG_8791
IMG_8792
IMG_8793
IMG_8794
IMG_8795
IMG_8796
IMG_8797
IMG_8798
IMG_8799
IMG_8801
IMG_8802
IMG_8803
IMG_8804
IMG_8805
IMG_8806
IMG_8807
IMG_8808
IMG_8809
IMG_8810
IMG_8811
IMG_8814
IMG_8815
IMG_8816
IMG_8817
IMG_8818
IMG_8819
IMG_8821
IMG_8822
IMG_8825
IMG_8827
IMG_8828
IMG_8829
IMG_8830
IMG_8831
IMG_8832
IMG_8834
IMG_8835
IMG_8836
IMG_8838
IMG_8839
IMG_8840
IMG_8841
IMG_8844
IMG_8845
IMG_8846
IMG_8847
IMG_8848
IMG_8849
IMG_8850
IMG_8851
IMG_8852
IMG_8853
IMG_8854
IMG_8855
IMG_8856
IMG_8859
IMG_8860
IMG_8861
IMG_8862
IMG_8863
IMG_8864
IMG_8865
IMG_8866
IMG_8867
IMG_8868
IMG_8869
IMG_8870
IMG_8875
IMG_8876
IMG_8877
IMG_8879
IMG_8880
IMG_8882
IMG_8883
IMG_8884
IMG_8885
IMG_8886
IMG_8887
IMG_8888
IMG_8889
IMG_8890
IMG_8891
IMG_8892
IMG_8893
IMG_8894
IMG_8895
IMG_8896
IMG_8897
IMG_8898
IMG_8899
IMG_8899-1
IMG_8900
IMG_8901
IMG_8901-1
IMG_8902
IMG_8903
IMG_8905
IMG_8906
IMG_8907
IMG_8909
IMG_8910
IMG_8911
IMG_8912
IMG_8913
IMG_8914
IMG_8915
IMG_8916
IMG_8918
IMG_8919
IMG_8920
IMG_8922
IMG_8924
IMG_8925
001/295 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.

 

Ngày thứ nhì, 24-8-2015 tàu cặp bến đảo Catalina thuộc Tiểu Bang California cách nơi lên tàu, Long Beach, CA 28.3 mile (45.54 km).

Sau khi ăn sáng xong khách được cho xuống viếng đảo. Vì tàu không thể cặp sát bến nên khách được đưa vào bờ bằng hai tàu nhỏ, liên tục mỗi 15 phút một chuyến. Trưa có thể về tàu lớn ăn rồi trở ra đảo chơi tiếp đến 4 giờ chiều về quay lại tàu lớn để tiếp tục hành trình xuôi nam hướng Mễ Tây Cơ. Vì đảo này thuộc Mỹ nên không phải qua thủ tục hải quan hay di trú.

Chúng tôi lên đảo chơi từ sáng 10 giờ sáng đi vòng quanh viếng đảo chụp hình. Có bạn trở lại tàu lớn lúc 12 giờ trưa, có bạn lưu lại trễ đến 3 giờ chiều. Nếu có thì giờ xin đọc chi tiết về đảo này trên mạng, một thành phố khá thú vị được xem như là một đảo thu hút nhiều du khách và là chỗ đến cho những cặp tình nhân muốn rời đất liền tìm chỗ thanh vắng nơi gió biển, trời nước mênh mông. Nếu được hỏi, nhạn xin thưa có dịp sẽ trở lại cùng chuyến hải hành và sẽ lưu lại trên đảo đến giây phút chót mới về tàu lớn.