0000
001-00-IMG_8460
001-2-IMG_8459
001-3-CarnivalImagination-640
002-carnivalcruise
003-CruiseTerminal-LongBeach
004-CheckIn-CarnivalImagination
005-CruiseTerminal-LongBeach-CheckIn
006-CruiseTerminal-LongBeach-CheckIn-2
007-CruiseTerminal-LongBeach-CheckIn-3
008-Long-Beach-Carnival-Cruises
009-CarnivalImagination-640-Bird
010-Long-Beach-QueenMary-SunSet
CarnivalImagination
CarnivalImagination-640-2
IMG_8461
IMG_8462
IMG_8464
IMG_8465
IMG_8466
IMG_8467
IMG_8468
IMG_8469
IMG_8470
IMG_8472
IMG_8473
IMG_8474
IMG_8475
IMG_8478
IMG_8480
IMG_8482
IMG_8483
IMG_8484
IMG_8485
IMG_8486
IMG_8487
IMG_8488
IMG_8489
IMG_8491
IMG_8493
IMG_8494
IMG_8495
IMG_8496
IMG_8497
IMG_8498
IMG_8500
IMG_8501
IMG_8503
IMG_8504
IMG_8506
IMG_8507
IMG_8509
IMG_8510
IMG_8511
IMG_8513
IMG_8514
IMG_8515
IMG_8517
IMG_8518
IMG_8519
IMG_8520
IMG_8521
IMG_8522
IMG_8524
IMG_8526
IMG_8529
IMG_8530
IMG_8531
IMG_8532
IMG_8534
IMG_8536
IMG_8538
IMG_8539
IMG_8540
IMG_8541
IMG_8542
IMG_8543
IMG_8545
IMG_8546
IMG_8547
IMG_8548
IMG_8549
IMG_8550
IMG_8551
IMG_8552
IMG_8553
IMG_8554
IMG_8555
IMG_8556
IMG_8557
IMG_8558
IMG_8559
IMG_8560
IMG_8561
IMG_8562
IMG_8564
IMG_8567
IMG_8568
IMG_8569
IMG_8570
IMG_8571
IMG_8574
IMG_8575
IMG_8576
001/104 
start stop bwd fwd

Ngày thứ nhất, 23-8-2015, chuyến đi chơi 4 ngày được 28 anh chị em tham dự.

Một số Thầy Cô và anh chị đến Nhà In Song Hỷ cùng khởi hành chuyến đi.  

Xuống tàu vào trưa ngày 23-8, rời tàu sáng 27 tháng 8, 2015.

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.