Đại Hội kỳ VI Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại đã được tổ chức hai ngày liên tiếp 22 và 23 tây tháng 9 năm 2023 tại địa điểm nhà in Song Hỷ, Wesminster, California.
 
Hơn bao giờ hết, hình ảnh và dư âm của ngày Tiền Đại Hội và Đại Hội chính lần này đã in dấu sâu đậm trong lòng mọi người vì đây là lần cuối cùng chúng ta tổ chức ở hình thức Đại Hội. Giây phút gặp gỡ tay bắt mặt mừng không còn là tiền lệ, những vòng tay ôm, lời thăm hỏi không chỉ là thoáng qua, vì ai cũng biết sau hai buổi gặp nhau, chúng ta sẽ chia tay trở về muôn nẻo, lòng thầm nhủ biết bao giờ được gặp lại, trong lúc quỹ thời gian càng ngày càng ngắn, tuổi càng cao, sức khỏe đã dần hao mòn.  
 
Ban Tổ Chức Đại Hội VI xin chân thành cảm tạ sự đóng góp của quý Thầy Cô và tất cả các bạn đồng môn trong dịp gặp gỡ vừa qua.
 
Ban Tổ Chức xin lưu giữ lại những hình ảnh quý báu của ngày hôm nay để chúng ta cùng nhớ lại ngày sau.