Từ nhiều tháng trước, Ban Tổ chức Đại Hội đã chuẩn bị, tuy nhiên ráo riết hơn vào vài tuần cận ngày Đại Hội. Từ nhiều ngày trước ĐH một số anh chị từ xa đã đến Nam Cali để tiếp sức với các anh chị tại địa phương. Bận rộn nhất vào tuần chót.
 
Như những Đại Hội trước, chắc chắn lần này cũng vậy, đến những giờ phút cuối của Ngày Tiền Đại Hội, ngay cả trước lúc sắp khai mạc Đại Hội, Ban Tổ Chức vẫn lo chăm chút, tận lực hoàn thiện cho việc tổ chức Đại Hội.
 
Mời xem một số hình ảnh chuẩn bị Đại Hội V.
 
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm phần hình ảnh trong những ngày tới.