Đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước, nhưng những ngày cận Đại Hội Ban Tổ Chức thật bận rộn. Mời Thầy Cô và các bạn xem vài hình ảnh chuẩn bị cho Ngày Đại Hội 24-08-2019 tại Nam California. 
Anh Nghĩa, chị Phụng và anh Nguyễn Văn Nghĩa MS2/K2 đang vận chuyển khoảng 80 chậu hoa do anh Nguyễn Văn Nghĩa đã bỏ công khó gieo ương, chăm bón từ nhiều tháng trước dành trang hoàng cho Đại Hội Kỳ V.