Mời Thầy Cô và các bạn xem một đoạn video do nhân viên nhà hàng biểu diễn  trong buổi ăn tối ngày 26 tháng 8 năm 2015 với sự hợp tác của khách trong đó có 28 thầy trò NLS Bình Dương. Video do Thầy Hồ Thành Huân ghi lại.