Mời xem video Quà Lưu Niệm cho Đại Hội V NLSBDHN 2019. 
Video này được thực hiện bởi một nhóm cựu học viên của trường NLSBD trong thời gian hạn hẹp với một số tài liệu và hình ảnh giới hạn.
 
Hy vọng tất cả Quý Thầy Cô và Quý Bạn Đồng Môn thưởng thức và đóng góp ý kiến về địa chỉ  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Xin chân thành cảm ơn.