alt

Bước lãng tử, ta xuôi về phố cũ,
Thăm họ hàng, bạn hữu thân quen,
Đây Bolsa, cảnh vật vẫn còn nguyên,
Duy chỉ có đồng bào... tăng dân số…
Tôi đến thăm, vài bạn bè ngày trước,
Thuở học trò, bốn chục năm qua...
Nhờ mối dây... Nông Lâm Súc Trang Nhà,
Tôi tìm gặp hai "BẠN GIÀ" NGHĨA - PHỤNG,
Tay trong tay, tôi chừng nghe ấm cúng,
Rộn niềm vui buổi tao phùng,
Lưu kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ,
(Tuy buổi đầu sơ ngộ, đã thân quen...)

 

Kể nhau nghe kỷ niệm cũ chưa quên,
Hàn huyên nhắc tên Thầy Cô, bạn hữu
Tình thắm thiết trào tuôn như nước lũ...
Để chúng mình sống lại  tuổi đôi mươi...
Dù cho ai bôn ba khắp nơi nơi,
TÌNH LÂM SÚC luôn ngàn đời... BẤT DIỆT

 

Thụy Chi

Kỷ niệm buổi sơ giao cùng Anh Chị Nghĩa-Phụng tại Cali 20/2/2015
Riêng tặng gia chủ "SONG HỶ PRINTING SHOP"