alt
 
TIỄN BẠN
(riêng cho các bạn ra đi vĩnh viễn ...)
 
Phương xa tin bạn lìa trần,
Ngỡ ngàng nuối tiếc, bần thần trong tâm.
Từ lần nhớ bạn về thăm,
Là lần sau cuối ngọc trầm, châu sa.
Bạn đi đường rải đầy hoa,
Không lời từ biệt, xót xa gan bào.
Gió đưa lá rụng lao xao,
Bạn đi để nhớ, để sầu người thương.
Nhớ xưa mình ở chung trường,
Cùng chơi, cùng học vấn vương bao tình.
Gìờ đây bạn chỉ một mình,
Đường về chốn cũ gập ghềnh dấu xưa.
Đêm tàn, trăng lặn, sao thưa,
Bạn về chốn ấy lời chưa hết lời.
Cầu cho bạn được thảnh thơi,
Đón niềm vui mới, cõi trời tiêu dao.
 
Nguyễn Thượng Hạng