alt{jcomments on}
Mỗ i ngày như lá rơi
Héo hắt thả dòng trôi
Chìm khuất nơi cuối trời
Cười nói, nói cười dở
Che dấu hồn tả tơi
 
Mỗ i ngày tôi hát ca
Người tình nào quá xa
Cuộc đời chìm Đông giá
Tôi nghêu ngao xứ lạ
Đàn khẩ y nhịp phong ba...
 
Mỗ i ngày một que diêm
Đốt cháy đời lặng yên
Tôi rọi tối im lìm
Đau nhói giấc sâu chìm
Khóc đời nỗi niềm riêng...

N.T.N.D.