alt

(Riêng tặng N.B.H.)
 
Em hỏi anh...
Bao giờ nhỉ, anh về thăm đất Thủ?
Thăm cô thầy, bè bạn và trường xưa.
Giàn hoa đỏ bên hiên nhà tươi thắm
Nay tơi tả trách cành khô rủ lá...
 
Bao giờ nhỉ, anh về thăm Hội Khánh,
Dốc Ông Cò, chùa Bà, vườn Cầu Ngang?
Đường phố chợ sẽ vui như tháng Tết
Hay u buồn như cuội dưới gốc đa?...
 
Em trường Nữ đã bao lần trở lại
Đường Mười Ba thuở ấy rất là dài
Sao quá ngắn những chiều xưa chung bước
Ta lưu vong không hẹn một ngày về?!...
 
Trái tim em có một giòng máu nóng
Mong một ngày hoà thác nguồn Cửu Long
Chiều viễn xứ, em gửi tình theo sóng
Nếu có về, xin gửi anh giọt ấm nồng...
 
N.T.N.D.