alt Em vừa vào sân trước,
Anh lén vạch vườn rào,
Nhà ba gian hai chái,
Cả buổi mới gặp nhau.
Mắt e thẹn mời chào,
Sân có sẵn buồng cau,
Chỉ chờ trầu vàng chín,
Chúng mình sẽ hỏi nhau.
 
Xuân năm nay đến sớm,
Chim khách gọi hiên nhà,
Hôm nay nhà có khách,
Em bảo anh đừng qua.
Đằng xa hàng mâm quả,
Khách tíu tít mời chào,
Em áo quần xúng xính,
Tóc cài chiếc trâm hoa.
Nghe đâu người đến hỏi,
Mai em lấy chồng xa,
Từng nhịp tim tan vở,
Buồng cau mới trổ hoa…
 
Mỗi mùa Xuân đi qua,
Mỗi năm ghé thăm nhà,
Hàng cau còn trước ngõ,
Dây Trầu còn vương tơ.
Bâng quơ buông lời hỏi,
Em bây giờ ra sao?
Mẹ già buồn quay quắt,
Hoa Cau sầu phất phơ.
Hoa đây người đâu thấy,
Tim đọng máu chưa nhòa,
Tình đời sao bạc bẽo,
Lòng se sắt nìềm đau.
 
Hoài Hương
Xuân 2012