alt
 
Táo NÔNG LÂM SÚC,
BÌNH DƯƠNG HẢI NGOẠI,
Năm mới trở lại,
Năm cũ ra đi,
Thần bận về Trời,
Nên có vài lời,
Chúc Tết các bạn,
Năm mới Vạn An.
Chúc Ban Đại Diện,
Làm việc liên miên,
Đồng tâm hợp lực,
Cùng nhau thống nhứt,
Kết nối chúng ta,
Bốn biển một nhà.
Chúc bạn ở Úc,
Làm ăn sung túc,
Sức khỏe an khang,
Tinh thần vui vẻ,
Ăn nhiều, ăn khỏe,
Luôn luôn tươi trẻ.
Chúc bạn Canada,
Ăn Tết trong nhà,
Trước lò sưởi ấm,
Tình thương tươi thắm,
Làm ít tiền nhiều,
Vô như thủy triều.
Chúc bạn Miền Tây,
Ăn Tết sum vầy,
Gia đình ấm cúng,
Giá nhà cao vút,
Thất nghiệp xuống lẹ,
Đường hết kẹt xe.
Chúc bạn Miền Đông,
Mọi điều thong dong,
Vì có Washington,
Lo toan chu tất,
Gia đình khỏe mạnh,
Người người yên lành.
Chúc bạn Miền Nam,
Sang năm không hạn,
Mưa thuận gió hòa,
Làm ăn phát ra,
Làm một lời mười,
Mọi người tươi cười.
Chúc bạn Miền Midwest,
Năm mới ít rét,
Sức khỏe dồi dào,
Nặn óc nặn đầu,
Viết cho Trang Nhà,
Thêm phần thăng hoa.
Chúc bạn nơi khác,
Tết đến tấn phát,
Sức khỏe dồi dào,
Thường truy cập vào,
Trang Nhà Bình Dương,
Tô thắm tình thương,
Bạn cùng mái trường,
Thuở thời thơ ấu,
Cùng màu áo nâu.

 
Indianapolis, Táo NLSBDHN