Giáng Sinh năm nào
Chúng mình cùng nhau
Quỳ bên hang đá
Nguyện cầu ơn cao:
“Ngày nay cho đến ngày sau
Chúng con trọn kiếp bên nhau không rời…”
 
Giáng Sinh năm nào
Xa mái trường xưa
Đi vào chinh chiến
Sống đời gíó mưa
Thương em biết mấy cho vừa,
Một mình mòn mỏi sớm trưa đợi chờ!
 
Giáng Sinh năm nào
Đất người lưu vong
Ngoài kia tuyết đổ
Lạnh lùng gió đông
Trong ta nặng nỗi nhớ mong,
Biết ai tâm sự nỗi lòng đầy vơi!
 
Giáng Sinh năm nào
Em bước qua cầu
Theo người xứ lạ
Chọn kiếp làm dâu
Cho tròn nghĩa nặng ơn sâu,
Tình không duyên nợ, tình sầu biệt ly!
 
Giáng Sinh năm nào
Gặp em đất người
Nhìn em rạng rỡ
Bên chồng bên con
Mừng em hạnh phúc vuông tròn
Gia đình êm ấm sắc son trọn đời…
 
Giáng Sinh năm nay
Con xin nguyện cầu
Ơn trên Thiên Chúa:
“Hạnh Phúc dài lâu
Cho người con thương,
Qua đi ngày tháng đoạn trường,
Nửa đời còn lại tình thương dạt dào…”
 
Phạm Văn Thế (MS2)