https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
 
Tháng ba lại về mùa Xuân mang sắc thắm
Ngọn gió Đông còn bịn rịn lúc chia tay
Nắng ở đây… sao nhớ nắng nhà ai…!
Cô quán nhỏ… ly cà phê đen không ngủ.
 
Ai đã viết… những vần thơ gợi nhiều miền ký ức
Về trường xưa… về bè bạn… lũ học trò
Phá như quỷ… lúc chia tay rồi lại khóc
Biết bao giờ… mình trở lại trường xưa...
 
Mang kỷ niệm… ai đi vào sương gió
Có những lúc nơi tiền đồn… rừng hoang lạnh
Nhìn giọt mưa cứ tưởng nước mắt ai…
Nhớ da diết… áo thư sinh mình vừa bỏ lại.
 
Người cứ tưởng… chia tay rồi gặp lại
Nhưng không ngờ… vĩnh viễn mãi xa nhau
Áo Nâu xưa nay đã bạc phai màu
Ai biết được ngày sau còn gặp lại…!?

 

Sóc Nâu Xưa Xứ Búng
3-23