Viết mãi làm chi nỗi nhớ nhà
Nhớ làm chi những mùa xuân qua
Xuân nay đi, rồi xuân lại đến
Xuân đi, xuân đến tuổi thêm già.

Có gì đẹp đâu, xuân xa quê
Đón xuân lòng nặng trĩu ê chề
Không mai, không pháo, không én lượn
Cây trơ cành, tuyết phủ lê thê.

Vui làm chi, chỉ là mùa xuân
Bao xuân rồi, lòng thấy bâng khuâng
Bạn bè, người thân nào đâu biết?!
Ai đi, ai ở, ai gian truân.

Nàng xuân ơi đến nữa làm chi !
Bao người khổ lụy vì "cô-vy"
Triệu triệu người mãi mãi ra đi
Để lại đau buồn cảnh phân ly.


Indianapolis, mùa đông 12-27-2021
Huỳnh-Kim-Ngọc