Hãy quay ngược lại thời gian ơi
Cho tôi sống những ngày ấu thơ
Với người thân yêu cùng bè bạn
Bên lũy tre làng đầy mộng mơ.

Hãy quay ngược lại thời gian đi
Cho tôi cuộc sống tuổi xuân thì
Hồn nhiên tràn đầy những mộng ước
Ước ngày mai nước hết phân ly.

Thời gian hãy quay ngược lại nhiều
Cho tôi trở lại Búng, Lái Thiêu
Về Bình Dương trường Nông Lâm Súc
Sống lại cùng học trò thân yêu.

Thời gian ơi hãy quay lại ngay
Cho tôi được sống lại những ngày
Hạnh phúc nhìn thấy học trò nhỏ
Vui đùa trong ánh nắng ban mai.


Indianapolis, mùa đông 12-27-2021
Huỳnh-Kim-Ngọc