Tiễn Bác Trâu - Chào mừng Bác Cọp.
Một năm qua Trâu đánh – tránh đâu…?
Quê hương nhuộm nỗi ưu sầu
Về quê… bỏ phố… đoàn người ly hương.
 
Chạnh lòng cho cảnh tang thương
Con lìa cha mẹ… cửa nhà nát tan
Vì đâu nên nỗi cơ hàn
Vợ chồng chia cách, người đi không về…
 
Dặm trường bao nỗi nhiêu khê
Bao nhiêu đói khổ trăm bề lầm than
Vì ai phải chịu cơ hàn…?
Vì ai vội vã khăn tang chít đầu…?
 
Bao giờ trở lại nhịp cầu
Bắc-Nam sum hợp mọi người bình an
Xuân về quên chuyện tóc tang
Đón mừng nắng ấm, ngập tràn niềm vui.

 

Hai Râu NLSBD - Nhâm Dần 2022