Không biết giờ nầy em tôi đang làm gì?
Có còn nhớ lại những mùa thi
Bao mùa phượng nở mình chia cách
Nhớ những mùa Xuân lúc tan trường.
 
Nhớ em tà áo trinh nguyên
 Đường chiều nhạt nắng tóc dài bay bay
Nhớ ai thức trắng đêm dài
Giã từ em nhé anh vào chiến chinh.
 
Quê hương khói lửa điêu linh
Tình ta tạm gác, mang tình núi sông
 Mang theo chỉ một bóng hình
 Người em bé nhỏ, ngôi trường năm xưa.
 
Đời anh gian khổ nắng mưa
 Đời em còn lại chuổi ngày nhớ nhung
 Dẫu cho cách trở nghìn trùng
 Lòng này vẫn mãi một thời nhớ em.
 
Nhớ em nhớ lại mùa Xuân
Tụi mình hai đứa bắt đầu quen nhau
Chuyện xưa cứ ngỡ hôm nào
Chiều Xuân nhạt nắng lòng đau đau buồn.
 
Áo Nâu Xưa khung trời xứ Búng
Xuân Nhâm Dần 2022