Tự dưng quen biết người dưng
 Tự dưng có một bờ vai tựa vào
 Tự dưng nước mắt lại trào
 Tự dưng có được những lời hỏi thăm.
 
 Tự dưng cách biệt xa xăm
 Tự dưng có được người thầm gọi tên
 Tự dưng quen biết làm chi
 Tự dưng duyên số thương rồi người dưng.
 
Cho xin ru ngủ người dưng
 Chưa hề biết mặt chưa hề biết tên
 Nhà nàng thì ở xóm trên
 Tình cờ qua ngõ trộm nhìn tóc bay.
 
 Nắng chiều ngã bóng bờ vai
 Tóc ai buông rủ liêu trai gợi tình
 Đêm về nhớ mãi bóng hình
 Người dưng có biết một mình tương tư.
 
Cảm ơn nhen người tình trong mộng
 Đã ru em vào giấc mộng Thiên Thai
Trót lỡ thương người con gái tóc dài
 Xin thứ lỗi, vô tình quá, người dưng mình đâu biết.
 
 Cảm ơn nhen lời ví dầu ru em ngủ
 Giấc mộng an bình bên cạnh đã có anh
 Lỡ mai sau duyên số chúng mình 
 Người dưng sao lại thương thầm người dưng.
 
Áo Nâu Xưa khung trời xứ Búng
April -27-21