Đồn vắng chiều Xuân nhớ dáng ai
Ba lô gối mộng suốt canh dài
Nhớ cô thôn nữ màu áo Tím
Tựa cửa chờ ai mắt lệ mờ.
 
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại đến
Bao lần hứa hẹn mãi chờ mong
Em cô gái nhỏ ngày xưa ấy
Lỗi hẹn chiều Xuân bóng một người.
 
Đời trai chinh chiến xuôi ngang dọc
Áo bạc sờn vai chỉ đã mòn
Mong tìm gặp được người trong mộng
Vá hộ giùm ta một mãnh tình.
 
Trót thương đời lính nhiều gian khổ
Cố gắng đợi chờ nhau nhé em
Chiều Xuân lỡ hẹn thêm lần nữa
Mai mốt anh về… ta sánh đôi.
 
Trần Văn Hai - NLSBD
Xuân Tân Sửu 2021