Sáng nay một mình thức dậy
Ngoài sân chim hót rộn ràng
Nắng xuyên qua từng khe cửa
Thấy lòng hạnh phúc chứa chan.
 
Mặc cho đời nhiều giông bão,
Mặc cho nhân thế đảo điên.
Bình minh đàn chim vẫn hót,
Bình minh nắng vẫn ngoan hiền.
 
Mặc ai công hầu khanh tướng,
Mặc ai lòn cúi giàu sang.
Xá gì mấy câu danh lợi!
Ta về rũ áo từ quan.
 
Một mình ly cà phê nóng,
Một mình với chén trà xanh,
Ngâm nga vài câu thơ cổ,
Chỉ mong một giấc mộng lành.
 
Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc
Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn *
Chuyện đời có cũng như không
Quí nhau chỉ một tấm lòng mà thôi…
 
Phạm Văn Thế (MS2)
 
 
*Tạm dịch:
Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ
Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn thì bao giờ mới nhàn 
(Thơ Nguyễn Công Trứ)