Nén nhang khấn vái tổ tiên
Con nay dâng cúng mâm cơm sơ sài
Đây đĩa gà luộc xé phai
Cơm trắng gạo tẻ thơm mùi ngó sen
Tô canh tép bạc suối Tiên
Đĩa lòng heo đất Tân Long - Khánh Bình
Một tràng bánh trái An Thành
Bánh quy, bánh gói xin dùng làm vui
Hôm nay tháng Chạp, Ba mươi
Rước ông bà ở cõi trời về đây.
 
Trước là góp mặt sum vầy
Hai bên nội ngoại vui chơi ngày mùng
Về đây vui dạo chốn trần 
Bên đàn con cháu ngày Xuân một nhà
Đây chén rượu, đây chung trà
Mấy tờ vàng mã cước xe phí đò
Dù xa ải Sở sông Ngô
Kính xin dạo bước sớm về tới nơi
Cơm canh kẻo nguội mà ôi
Ga tàu nhanh vé lần hồi mạn quy
Chốn Tây phương có ngã chay
Sẵn kèm xôi bánh, trái cây có dùng.
 
Xin ngồi lại kẻ xa gần
Xin mời chứng giám lòng thành cháu con
Cậu dì, cô chú, anh em
Ông bà nội ngoại linh thiêng trợ phù
Cho con áo ấm cơm đầy
Nuôi con kiếm đủ gạo mè sáng trưa
Nhà gian đừng dột gió mưa
Mạnh lành không phải bệnh mùa, vạ ma
Ăn nên vững bụng làm ra
Cháu con lành lặn, tuổi già bằng an
Cây vườn, mận, quít sai oằn
Lúa nương bắp rẫy lượng tăng, hạt dày
Lợn gà béo, khỏe trâu cày
Gia trang sung túc, trong ngoài hòa an.
 
Khải trình Thủy thổ Thành hoàng
Thứ dân nay rước họ hàng hồi môn
Chung vui chén rượu ngày Xuân
Hai là gom nhặt gia trung hòa đoàn
Ngửa trông chức trấn gia ơn
Duyệt trông rà soát tấm lòng thảo ngay
Ngân chi lệ phí đủ đầy
Tờ kim mệnh giá thỉnh ngài chiếu y
Nam mô tôn giả từ bi
Chứng miên gia họ, độ trì lòng con
Bình Điền tổng, Hòa Thạnh thôn
Bình Châu phủ, trấn Bình Dương Biên Hòa
Kỷ Mùi tháng, Ất Mão ngày
Thời niên Canh Tý - hiệu kỳ Duy Tân
 Xin trên ứng nhận lời trình.
 
Nguyễn Văn Bậu
CN K1 NLSBD