Mình thon, răng bén, đuôi rất dài.
Cắn phá lúa đồng, gieo nạn tai.
Trốn rắn, mình ẩn nơi hang đất.
Tránh mèo, thân náo chốn đòn tay.
 
Thịt ngon, khoái khẩu dân làng nhậu.
Đặc sản miền quê, một không hai.
Tên Tý nhưng chức danh không nhỏ.
Đứng đầu các giáp chúng kiêng oai.
 
Thầy Nguyễn Thượng Hạng
 
Như trò chơi Xuân mọi năm, Thầy Hạng mời tất cả cùng đối đáp cho vui:   
 
Thử dùng lúa gạo, mồi nhử thử.
Bắt chuột phá đồng, tốn tí hơi.
 
~~~~~~~~~~
 
Họa bài Vịnh Con Chuột của Thầy Hạng
 
 
Ăn tạp, ăn tham, ăn dài dài
Mặc ai chưởi rủa để ngoài tai
Biệt thự, ô tô ngồi phỏng giái
Đô la, vàng mả đốt mòn tay.
 
Cô giáo tung tăng bên bàn nhậu
Anh thầy sửa điểm một thành hai
Năm Tý ráng thêm hơn tí nữa
Phi châu các nước phải kiêng oai.
 
Phạm Văn Thế (MS2 - K2)
 
 
~~~~~~~~~~