Cho tôi giấc ngũ an bình
Đừng lay tôi dậy -  mộng lành bay đi!
Nồng say trong khúc từ bi
Khi đôi mắt nhắm là khi mở lòng.
 
Ngoài kia là cõi hư không,
Đi, về - cũng chỉ một vòng mà thôi!
Trên trời mây trắng vẫn trôi,
Cánh hoa năm cũ vẫn xuôi theo dòng.
 
Thấy gì khi có, khi không?!
Được rồi, mất đó - bận lòng mà chi
Lợi danh, tiền bạc nghĩa gì
Cuối cùng rồi cũng phải đi một lần
 
Có gì mà phải si sân
Cuộc đời cõi tạm tấm thân nương nhờ.
Vào đời tiếng khóc trẻ thơ
Cuối đời xin một giấc mơ… an bình.
 
Phạm Văn Thế (MS2)