Xuân này nữa đã mấy lần Xuân,
Đất khách quê người lắm gian truân.
Ai về quê mẹ năm nay nhỉ?
Tuổi già sức yếu lòng bâng khuâng.
                 
Xuân này nữa đã mấy Xuân qua?
Lòng mình nặng trĩu những xót xa
Mai vàng, đào đỏ nào đâu có
Tuyết trắng một màu phủ bao la.
                
Xuân này nữa đã mấy Xuân đi 
Xuân bên này khác Xuân bên ni
Không hoa, không én, không bè bạn
Nỗi buồn này biết nói năng chi.
              
Xuân này nữa đã mấy Xuân rồi
Cuộc đời sao vẫn mãi nổi trôi
Nàng Xuân ơi, xin đừng đến nữa
Cho lòng mình bớt nỗi đơn côi.
 
Indianapolis, Indiana 01-14-19 
HKN