Trường xưa ơi! Hôm nay tôi trở lại
Cảnh còn đây mà trường đã đổi tên
Có còn đâu? áo dài nâu mềm mại
Hái dùm tôi chùm dâu ngọt - nào quên.
 
Có còn đâu? Những sớm mai đến lớp
Tràm bông vàng, vẫy gọi bước chân ai?
Để bâng khuâng làm hoa tóc ai cài
Cho tôi mãi vấn vương tình ai đó.

Có còn đâu? góc sân trường nắng gió
Dấu chân xưa năm tháng đã phôi phai
Bục giảng đây dáng Thầy Cô đâu thấy?
Bụi phấn nào vương mí mắt cay cay!

Tuổi thơ ơi! Bao giờ tìm lại được
Bạn bè tôi, giờ mỗi đứa một phương
Thầy của tôi tóc cũng ngã màu sương!
Đò tri thức Thầy đưa người đi mãi...
 
Có khi nào một lần người trở lại!?!
Trước cổng trường xưa – thương quá là thương!!!
 
Vương Kim Phụng (CN2 K5)