04

Ai về xứ BÚNG, quê BÌNH,
Cho tôi nhắn gởi vài lời hỏi thăm.
Hỏi thăm cây mận, cây dâu,
Sầu riêng, măng cụt vào mùa hay chưa?
Hỏi thăm trường cũ, người xưa,
Rong rêu mưa nắng có còn đấy không?
Hỏi thăm mái tóc, môi hồng,
Áo NÂU ngày ấy, nay phương trời nào?
Hỏi thăm nắng hạn, mưa rào,
Cây tràm năm đó thay bông mấy lần?
Hỏi thăm lớp cũ, bảng đen,
Hỏi thăm bàn ghế, dáng xưa ai ngồi?
Hỏi thăm bục giảng chơ vơ,
Thầy Cô đâu nhỉ, bụi vương mấy lần?
Hỏi thăm đường cũ quanh quanh,
Cổng trường năm đó, bảng còn tên không?
Giờ đây xa vắng bao năm,
Hỏi ai, ai hỏi, bây giờ hỏi ai?
 
HAI-RÂU CN-1
5-21-2010