Cho tôi lại từ đầu,
Mỗi ngày được cắp sách,
Trở về lại trường xưa
Sớm hôm cùng bè bạn.
 
Lúc mình tuổi ấu thơ
Sớm trưa học bơ phờ,
Bài làm không trọn vẹn,
Ì ạch mãi không thôi…
 
Nỡ lòng Thầy cho điểm,
Hai trứng vịt tròn tròn,
Ư sao mình ngu quá,
Cũng tại tánh ham chơi.
 
Đem ra than với Nhỏ,
Tưởng được mắt nai thương,
Nào ngờ mình dại quá,
Nhỏ ngừng nói chuyện luôn.
 
Giờ ra chơi trống vắng,
Hỏi Nhỏ chẳng trả lời,
Sợi tóc vài giọt nắng,
Nghe tiếc nuối bơ vơ.
 
Áo Nâu Xưa
2016