Đã lâu lắm, không về thăm Xứ Búng
Nắng có còn nơi ấy chờ ta?
Thoắt, mới đó, hơn bốn chục năm qua
Bạn tản mát, Cô, Thầy ai còn, mất?
Thời thư sinh, tình học trò chân thật,
Không vuông tròn, xin chớ trách chi nhau,
Thân thì nhiều,… chưa nghĩ chuyện trầu cau
Rồi một sớm, chiều về hai ngã rẽ
Cố nhân ơi, xin đừng tiếc nhé...
Duyên không tròn, nợ có cũng bằng không,
Để thương vay, đừng  lạc phách Cầu Vồng,
Cho ký ức lộng vào khung NỖI NHỚ...
 
Thụy Chi
Japan 10/2016