Thu tàn lá rụng đầy sân
Lá bay theo gió về gần với thu
Để cho cây yếu thân gầy
Trái tim khô héo đêm ngày quạnh hiu
Xưa kia chim hót líu lo
Bây giờ chim cũng buồn so lạc đàn
Lấy ai chia sẻ chiều đông
Thôi đành lặng lẽ ngóng trông xuân về
Đêm đông lạnh gió đông sang
Cả thân buốt giá lòng đành nát tan
Biết chăng lệ ứa hai hàng 
Để thành thác lũ nhựa tràn thân cây
Mưa xuân thôi hãy về đây
Cây thêm sức sống ươm mầm lá hoa
Nắng xuân cho má thêm hồng
Cho hoa tươi thắm cho nồng ý xuân
 
Nguyên Thị Ái Liên
CN K6
12. 01.2016