Làm Người không dễ lắm đâu.
Biết ơn trọng nghĩa sợ điều thị phi.
Hay thôi làm Khỉ cho rùi.
Sáng trưa chiều tối ăn no lại nằm.
 
Có ai muốn Khỉ coi nhà.
Xin thưa một tiếng, tui xung phong liền.
Ngày Xuân con Khỉ đu đư.
Chúc mừng các bạn vui cùng Khỉ tui.
 
Trần Đình Thảo
 
Họa bài thơ "Vịnh Con Khỉ "của Thầy Nguyễn Thượng Hạng