Hoang vu một kiếp gọi thầm
Thầy nằm xuống vết lăn trầm đơn côi
Mùa thu không chết từng đôi
Bước chân: ồ!  Nắng lên rồi rong chơi...
 
Triết nhân... đời vẫn là đời
Mùa thu vàng áo nắng ngời chào mi
Biệt ly... ly biệt sá gì!

Bùi ngùi để gió cuốn đi vô thường

Hồn hoa dại... cỏ bên đường
Em từ vô tận  tầm sương muôn vàn
Hồn trong cõi mộng miên man
Rượu nồng mỗi giọt... rơi tàn đơn côi!
 
Chỉ yêu một nửa Trăng thôi
Nguyệt cầu ai cắn vỡ rồi hương lay
Nắng chang chang... cả trời say
Xin dâng hiu hắt... hơi cay điên cuồng
 
Sao trời làm ngọn gió suông
Bi ai bóng nguyệt trần truồng nguồn vui
Người ơi sóng nước dập vùi
Nhật Tân Nguyệt lạnh... người vui bao giờ?
 
Thái Minh Dưỡng
11-2015
Kỷ niệm những ngày bên quán rượu thuốc Ông Già
với Thầy Trần Nhật Tân &  Thầy Nguyễn Thanh Vân