Ước mộng năm xưa dẫu không thành
Mộng ban đầu xin giữ lại cho ai?
Nhớ thương ơi, vào dĩ vãng đi nào.
Thời gian sẽ lấp vùi bao chuyện cũ.
 
Thời gian hởi có bao giờ trở lại?
Cho nhớ thương phút chốc bỗng nhiệm mầu
Lòng rộn ràng tan trường chiều gặp gỡ.
Có một thời mình đắm đuối bên nhau.
 
Mối tình đầu ngây thơ mà sâu lắng.
Ánh mắt trao bàn tay nắm bồi hồi.
Đời nghiệt ngã! Chưa vui sầu ly biệt.
Đến bây giờ mình thật sự mất nhau!
 
Năm xưa đó có bao giờ em nhớ?
Tưởng về anh mỗi chớm độ thu về.
Hạnh phúc thay có duyên, dù không nợ!
Hết nghiệp rồi còn vương vấn chi nhau?
 
Thôi em nhé nơi quê hương ngày cũ.
 Hãy vui đi với giấc mộng ban đầu.
Ôi ngày đó! Ta như người mê ngủ.
Tỉnh giấc rồi mình vĩnh viễn xa nhau.

 

Trần Đình Thảo