{jcomments on}alt
 
Trời tròn trên vai,
Giọt nắng vàng phai,
Tình yêu thần thoại,
Dáng em trang đài.
 
Nụ hồng trên tay,
Không sao tỏ bày,
Tin em chiều nay,
Vắng em nào hay,
Mắt nồng cay!
 
Dấu đi nụ hoa,
Biết bao ngày qua,
Bên em rạng rỡ,
Anh yêu thiết tha...
 
Yêu ánh mắt em,
Như thoáng nói cười,
Điều gì không hiểu,
Chết nửa cuộc đời.
 
Dấu đi tình yêu,
Âm thầm không nói,
Chỉ biết mình yêu,
Mõi mòn tay vói.
 
Giờ em nơi đâu,
Mình anh lặng lẽ,
Cõi thiên thu sầu,
Từng giọt mưa ngâu.
 
Mưa hoài không nắng,
Vạt nắng úa mầu,
Lòng anh trống vắng,
Nụ hồng hư hao.
 
Hoài Hương
May 2012