{jcomments on}
altEm còn nơi đó không em?
Nơi anh đang ở xa tầm mù khơi.
40 năm, những khắc khoải đợi chờ,
Tiếc thương, thương tiếc cuộc tình đã xa.
Một mình dưới bóng chiều tà,
Nhớ về quê cũ, em còn đó không?
Ngày anh đi, ước trong lòng,
Gặp em để nói bao lời nhớ thương.
Tình ta trắc trở đôi đường,
Bẽ bàng chua xót, vấn vương thêm buồn.
Dù xa vẫn nhớ cội nguồn,
Làm sao giết được người thương trong lòng.
Thôi thì thăm hỏi đôi dòng,
Em còn nơi đó, nay chồng con chưa ?
Còn chăng cảnh cũ người xưa?
AÓ NÂU MÀU NHỚ, tình đà thôi bay.
Lỡ thương em thuở tóc dài,
Bây giờ tóc ngắn vì đời đổi thay.
Còn chăng một sợi tóc mai,
Trói tình, buộc chặt, đắng cay bẽ bàng.
 
Hai-Râu
CN 68-72
April 4, 2012