alt
 
Tôi đã đến vùng quê hương cát trắng,
San Diego biển ấm, gió hây hây.
Gặp lại Thầy-Cô, và những bạn bè,
Hai năm rồi đó...
Tưởng chừng như thế kỷ.

Những thằng bạn cũ , tóc giờ đây bạc nhiều hơn trước,
Tay bắt, mặt mừng, sao bổng quá trẻ trung.
Số bạn cũ của lần thăm hai năm trước,

Và bây giờ thê m một số mới thân thương...

Gặp lại Thầy-Cô, đã già yếu đi nhiều,
Trong số đó có những Thầy-Cô không đến được
.

Từng cơn gió biển vỗ về,
Ðưa chúng tôi trở lại miền quá khứ,
Thương quá đi thôi, những giọng nói tiếng cười.
Gia đình tôi đó...
Màu áo NÂU Nông Lâm Súc Bình Dương yêu dấu.

Giây phút tương phùng,
Ô i những giòng nước mắt.
Thời gian qua nhanh, có bao giờ trở lại.
 
Trần Vă n Hai
July 2013 Mù a Hộ i Ngộ