alt
 
Có bữa em nghe Thầy giảng bài,
Em nhìn em thấy tấm bảng rung,
Bụi phấn tung bay còn e lệ,
Giảng bài em thấy Thầy hơi run.
 
Thầy run vì thấy em nghe giảng,
Hay thấy em đây vẻ thẹn thùng?
Nhìn Thầy em thấy thương Thầy quá,
Thầy mới ra trường sao không run!
 
 
Kính thương tặng thầy Hồ Thành Huân,
GS hướng dẫn 12CN1 (1971-1972)

Lê Tấn Sĩ (Lớp Trưởng Khóa 2)

Bến Lức, Long An, Việt Nam