Ngày họp mặt... nắng Đức Hòa có làm tim ai rung động?
 Nhớ thuở nào sách vở áo Nâu xưa
 Như đàn chim ríu rít buổi sáng trưa
 Giờ tan học ai cùng ai sánh bước...!?
 
Sân trường cũ, bạn bè ơi, sao bao năm cách biệt
 Tóc bạc màu vẫn nhí nhảnh gọi tên nhau
Hành lang nào vẫn tiếng guốc nhịp khua đều
 Đây phấn trắng, kia bảng đen, dáng Thầy Cô ngày cũ...
 
 Bao kỷ niệm giờ đây bừng sống lại
 Một chút tình... tóc gió đã thôi bay
 Mình vẫn mãi như xưa, vẫn nhí nhảnh nô đùa
 Tôi vẫn mãi lang thang tìm chút nắng.
 
Đây Đức Hòa quê hương người bạn cũ
 Buổi trùng phùng tao ngộ quá thân thương
 Dù bây giờ tóc đã điểm pha sương
 Hai tiếng gọi: Thầy Cô ơi, bạn bè ơi...
 Ai còn ai mất...
 
 Hai Râu NLSBD
5-2024