9/20/23  - Được tiếp sức bởi anh Tài, anh Neil Nghĩa, các anh bắt đầu xây cất Cầu Ngang...

               Anh Lợi và chị Thuyết ghé qua ủng hộ tinh thần. Rất vui thấy anh Lợi dạo này tươi tắn, khỏe mạnh...

 

 

                                     

 

                                        

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                           

 

                                          

 

                                                                       

 

Én Nâu - NLSBD