Thứ Ba 9/19/2023 - Công trình xây cất cho Đại Hội VI đã bắt đầu...

 

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi...
      mà khó vì lòng người ngại núi, e sông. (Nguyễn Thái Học)

 

       

 Anh Có và Anh Thảo chiến đấu với hàng rào của khuôn viên Đại Hội

 

 

                                                                                        
 

                                                                                    Tay nghề anh Có đáng nể ghê...         

 

 

                        Đố ai biết hai anh đang làm gì?

 

 

Én Nâu - NLSBD