Tôi về thăm lại trường xưa
Cây tràm năm đó có còn không em.
Dáng xưa ai đứng trước lầu
Sao giờ chẳng thấy tìm người nơi nao
 
Cổng trường đã khép phía sau
Mà sao vẫn mãi bồi hồi không quên
Trường xưa giờ đã đổi tên
Áo dài nâu vẫn, hữu duyên hữu tình
 
Thẹn thùng… nón lá xinh xinh
Thực hành nông trại, chúng mình có nhau
Gió đưa lá bắp xạc xào
Tình yêu tình bạn, tình nào cho em...

 

Vương Kim Phụng 20-4-2022