Danh sách sơ thảo, đang cần sự góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối trang.
(Nếu tên có màu nâu lợt, bấm vào đó hoặc đưa mouse trên sẽ hiện ra một hình khác)
 
 
 
Lê Minh Ân
 
098.9010 014 - 187G P. Hiệp Thành-TDM
Bình Dương
 
 
Bình Nhâm-Lái Thiêu
Sđt 0650. 3754625
 
 
Quận Bình Thạnh,
Sài Gòn
 
 
Lê Thị Bích Hương
 
Nguyễn Thị Cẩm Hường
 
 
Bình Hưng Hòa
Sài Gòn
 
 
Thủ Đức-Sài Gòn
Sđt 091.3905 477
 
 
Bình Nhâm-Lái Thiêu
Bình Dương
 
 
091.8190 519 - Bình Nhâm-Lái Thiêu
Bình Dương
 
Sài Gòn 
 
 
Ottawa-ON
Canada 
 
----
USA
 
 
309/10 Võ Văn Tần 
Q.3-Sài Gòn
 
 
Q. Gò Vấp-Sài Gòn
Sđt 093.8790 662
 
 
326 K2 Mỹ Phước
Bến Cát-TDM-BD 
Sđt 098.6389.860
 
 
58/22/26 Phan Chu Trinh - Q. Bình Thạnh - 098.2100 154 - Sài Gòn
 
  Trịnh Toàn Thắng
 
P. Phú Lợi-TDM
Sđt 091.8097 522
Bình Dương
 
Hoàng Đôn Thuấn
USA
 
Q. Bình Thạnh 
Sđt 093.7398 901
 
 
Sài Gòn
Sđt 090.3724 660
 
 
Lái Thiêu
Bình Dương
 
Hà Văn Ái
Sài Gòn 
Lê Minh Chánh 
Sài Gòn
Nguyễn Văn Chí
Sài Gòn
Trần Minh Chính
Sài Gòn 
 Tống Thị Hoa Đào  
Sài Gòn 
 Trần Văn Đạt
Sài Gòn 
 Lê Quang Hải
Sài Gòn 
 Nguyễn Tá Hòa   
Sài Gòn 
 Trần Văn Hoà   
TDM-Bình Dương 
 ...  Trí Hùng  
USA
Trần Văn Lý   
Sài Gòn 
Trần Thị Thanh Nga
TDM-Bình Dương 
 Võ Thị Kim Oanh
Châu Đốc 
 Châu Văn Sáng
An Thạnh-Bình Dương 
 
Đặng Mộng Vân
TDM-Bình Dương
 
Danh sách được chị Kim Thanh lập theo sự bổ khuyết của anh Phạm Tiến Phát (12-2-2017)
 
1- Hà Văn Ái      Sài Gòn
2- Trịnh Kim Áng    (Mất)
3- Lê Minh Ân    (Mất)
4- Trần Minh Chánh  Sài Gòn
5- Trần Minh Chính   Sài Gòn
6- Nguyễn Văn Chí   Sài Gòn
7- Đổng Ngọc Chiếu   187  F. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một
8- Nguyễn  Thị Mỹ Dung  Bình Nhâm  Lái Thiêu, Bình Dương 
9- Tống Thị Hoa Đào   Sài Gòn
10- Trần Văn Đạt    Sài Gòn

11- Trần Quang Hải  Sài Gòn
12- Phan Văn Hiếu   Bình Thạnh  Sài Gòn
13- Nguyễn Tá Hoà  Sài Gòn
14- Trần Văn Hoà    Bình Dương 
15- ...Trí Hùng     Mỹ
16- Lê Thị Bích Hương  (Mất)
17- Nguyễn  Thị Cẩm Hường  (Mất)
18- Châu Văn Lá   Bình Hưng Hoà  Sài Gòn 
19- Trần Văn Lý  Sài Gòn
20- Nguyễn Ngọc Minh  Thủ Đức  Sài Gòn 
21- Trần Thị Thanh Nga   Bình Dương 
22- Nguyễn  Thị Nhan Bình Nhâm  Lái Thiêu, BD 
23- Nguyễn  Văn Nhàn  Bình Nhâm Lái Thiêu, BD 
24- Đinh Quang Nương Sài Gòn
25- Võ Thị Kim Oanh  - Châu Đốc
26- Phạm Tiến Phát   Ottawa  On  Canada
27- Trịnh Kim Phỉ  - Mỹ
28- Nguyễn  Hoàng Phong 309/10 Võ VănTần Q3 Sài Gòn 
29- Châu Văn Sáng   An Thạnh  Bình Dương 
30- ..................Tạo
31- Trương Thị Kim Thanh 326 K2 Mỹ Phước Bến Cát, BD 
32- Nguyễn  Thị Ngọc Thanh  58/22/26 Phan Chu Trinh, Bình Thạnh,  Sài Gòn 
33- Hướng Công Thành  Phú Lợi Thủ Dầu Một
34- Nguyễn  Thị Tuyển  Lái Thiêu  Bình Dương 
35- Trịnh Toàn Thắng (Mất)
36- Phạm Đức Tấn  Gò Vấp  Sài Gòn 
37- Nguyễn  Như Trực   Sài Gòn
38- Phạm Đặng Thưởng  Bình Thạnh  Sài Gòn 
39- Hoàng Đôn Thuấn  (Mất)  Mỹ
40- Đặng Mộng Vân  Bình Dương 
 
Danh sách được chị Trương Thị Kim Thanh, MS1, Khoá V gửi đến với lời ghi: "Một chút lòng thành dành cho Đặc San của Nông Lâm Súc Hải ngoại." Cám ơn thật nhiều cho sự tích cực góp sức của chị. Mong nhận được sự tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi bạn bè gởi hình chân dung để danh sách được hoàn chỉnh hơn. 
Cập nhật ngày 5-5-2017.  Theo sự bổ khuyết của chị Trương Thị Kim Thanh và anh Phạm Tiến Phát.
 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
 
Hình "Hello Face," hình "Đèn Cầy" chỉ dùng tạm thời trong khi chờ được bổ khuyết. 
 
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Hàng thứ nhất, từ trái qua: Đặng Mộng Vân, Võ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trần Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Tuyển, Trương Thị Kim Thanh, Đinh Quang Nương, Trần Minh Chính, Nguyễn Ngọc Minh.

Hàng thứ hai, từ trái qua: Phạm Đăng Thưởng, Trịnh Toàn Thắng, Trần Văn Lý, Trần Văn Hoà, XXX, Đổng Ngọc Chiếu, Phan Văn Hiếu, Trịnh Kim Phỉ, Nguyễn Văn Nhàn, Châu Văn Lá, Phạm Tiến Phát, Nguyễn Như Trực. Thầy Nguyễn Văn Bảy.

Hàng thứ ba, từ trái qua: Nguyễn Hoàng Phong, Lê Minh Ân, Hà Văn Ái, Phạm Đức Tấn, Hướng Công Thành, XXX, Trần Văn Đạt, Trần Quang Hải, Trần Minh Chánh, XXX, Nguyễn Văn Chí. 

(XXX) không nhận diện được

Hình và chú thích được chị Trương Thị Kim Thanh gởi đến với lời nhắn mong các bạn khác phụ bổ khuyết.