Danh sách sơ thảo, đang cần sự góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối trang.
(Lưu ý: Nếu tên có màu nâu lợt, đưa mouse trên tên, một hình khác sẽ hiện ra.)
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
-----
Australia
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
California
USA
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
-----
USA
 
Bình Dương
Việt Nam 
 
 
-----
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
----
Pháp Quốc
 
Bình Dương
Việt Nam
 
-----
 
-----
Australia
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
Denver, Colorado
USA
 
 
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
-----
Pháp
 
California
USA
 
-----
Việt Nam
 
 
 
-----
Việt Nam
 
California
 USA
 
AUSTRALIA
 
 
 
 
-----
 USA
 
-----
-----
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
California
USA
 
California
USA
 
Đồng Nai
Việt Nam
 
Long An
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
-----
USA
 
Lưu Văn Anh
Sài Gòn - Việt Nam
Nguyễn Thành 
Sài Gòn - Việt Nam
Trần Thị Dung
Việt Nam
Hoàng Ngọc Duyến
-----
Nguyễn Thị Khuân
-----
Nguyễn Văn Năm
Bình Dương - Việt Nam
Dương Bình Nguyên
-----
Nguyễn Tá Nhung
-----
Phạm Ngọc Sơn
-----
Đặng Thị Thu Tâm
Việt Nam
Đàm Văn Thông
-----
Phạm Thị Thúy
Bình Dương - Việt Nam
Huỳnh Văn Thơ
Bình Dương - Việt Nam
Nguyễn Văn Trâm
-----
Trần Quang Tuấn
-----
 
Danh sách do chị Nguyễn Thị Vui ghi lại theo trí nhớ thiên phú của mình. Cám ơn thật nhiều cho sự tích cực góp sức của chị. Mong nhận được sự tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi bạn bè gởi hình chân dung để danh sách được hoàn chỉnh hơn. 
Cập nhật ngày 4 tháng 6, 2017. Thêm hình anh Trần Văn Huy và chị Vương Thị Thơ cung cấp.
Cập nhật ngày 24-10-2017. Thêm 2 hình của bạn Nguyễn Gia Ninh và Vũ Hoàng Quang do Chị Phụng cung cấp
 
 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
 
Nếu hình "Đèn Cầy" được dùng chỉ tạm thời trong khi chờ được bổ khuyết. 
 
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.