Danh sách sơ thảo, đang cần sự góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối trang.
Lưu Ý: Đưa mouse đặt trên những tên có màu nâu lợt, hình khác sẽ hiện ra
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
CA
USA
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
Ba Ria
Việt Nam
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
 
-----
-----
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
Sydney
Australia
 
 
Long An
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
USA
 
Hawai
USA
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
-----
USA
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Brisbane, Queensland, Australia
+61 4 02028846
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
San Jose
USA
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
-----
-----
 
-----
-----
 
 
Sài Gòn
Việt Nam

 
Bình Dương
Việt Nam
 
Kien Hoa
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Long An
Việt Nam
 
 
-----
Hoa Lan
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
-----
-----
 
 
-----
-----
 
 
CA
USA
 
 
Dĩ An
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
 
Bình Dương
Việt Nam
 
-----
USA
 
 
Sài Gòn
Việt Nam
 
 
-----
-----
 
-----
-----
 
 
 
-----
Canada
 
-----
-----
 
 
Dĩ An
Việt Nam
 
 
Trang Bang
Việt Nam
 
 
Hạng Việt Hùng
-----
Võ Phi Hùng
Việt Nam
Phú Thị Kim Lan
USA
Nguyễn Văn Phải
Bình Dương - Việt Nam
Nguyễn Hữu Trí 
----
Nguyễn Đình Thục
----
 
Danh sách được lập bởi quý anh chị cựu học viên lớp CN 1 Khoá II: Trần Văn Hai, Nguyễn Văn Hoa, Ngô Thị Hồng, Phạm Thị Xuân Hồng và Nguyễn Thị Bảy. Cám ơn thật nhiều cho công khó của anh Nguyễn Văn Hoa đã sưu tìm, cắt hình chân dung hình thời học trò của các lớp.  Rất mong được tiếp tục hỗ trợ của tất cả, cùng nhau kêu gọi bạn bè gởi hình để danh sách được hoàn chỉnh hơn. 
Cập nhật ngày 12-10-2016,thêm hình mới do anh Lý Quí gởi đến.
 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
 
Hình "Hello Face," hình "Đèn Cầy" chỉ dùng tạm thời trong khi chờ được bổ khuyết. 
 
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.