Danh sách sơ thảo, đang cần góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối trang.
Lưu Ý: Đưa mouse đặt trên những tên có màu xanh lợt, hình khác sẽ hiện ra. 
 
 
Virginia
USA  
 
Sài Gòn
 
 
-----
Việt Nam
 
-----
Việt Nam
 
 
San Jose CA
USA
 
-----
Việt Nam
 
 Lái Thiêu
 
 
Pennsylvania
USA
 
-----
USA
 
-----
Việt Nam
 
Sài Gòn
 
 
 
Sài Gòn
 
 
Sài Gòn
 
 
-----
Canada
 
Lái Thiêu
 
 
 
-----
Việt Nam
 
Westminster
CA-USA
 
 
Sài Gòn
 
 
-----
Canada
 
Tennessee
USA
 
 Westminster-CA
USA
 
 Tây Ninh
 
 
Bồ Văn Nguyệt
 
Texas
USA
 
Sài Gòn
 
 
 Lái Thiêu
 
 
Lái Thiêu
 
 
 
 
 
-----
Việt Nam
 
Tây Ninh
 
 
Long An
 
 
Bình Dương
 
 
Bình Dương
 
 
Cát Lái
 
 
Arlington
Texas-USA 
Tăng Cường
Việt Nam
Trần Văn Đãm
Việt Nam
Đặng Chí Hiếu
Bình Dương 
Mai Hữu Huỳnh
Việt Nam 
Nguyễn Thanh Long
Sài Gòn 
Dương Kiến Lương 
USA
Trịnh Đình Nam
Sài Gòn 
Trần Văn Nghi
Việt Nam  
Trương Thống Nhất
Sài Gòn
Lưu Văn Quang
Sài Gòn
Dương Thái
Việt Nam
 
 

Danh sách được anh Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Hoa ghi lại theo trí nhớ với sự phụ giúp của các bạn cùng lớp. Hình ảnh thời học trò được anh Nguyễn Văn Hoa truy tìm gởi đến. Chân thành cám ơn công khó của quý anh. Mong được sự hỗ trợ của các bạn, hãy kêu gọi bạn bè gởi hình để danh sách được hoàn chỉnh hơn. 

Cập nhật ngày 10-11-2016 Hình do chị Kim Thanh và anh Trần Văn Tánh gởi đến.
Cập nhật ngày 25/10/2017. Bổ sung hình Lê Minh Hà, do Nguyễn Hoa và Phạm Nghĩa xác minh.

 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
 
Hình "Hello Face," hình "Đèn Cầy" chỉ dùng tạm thời trong khi chờ được bổ khuyết. 
 
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.