Nhận được tin buồn
 
Bạn Trương Văn Hoàng
Cựu học viên NLSBD K2 CT & Khóa 7 Sư Phạm NLS Sàigòn
Chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Dệ
Cựu học viên NLSBD K1 MS
 
Thất lộc lúc 5 giờ, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018
tại Long An
 
Hưởng thọ  65 tuổi

 

Nguyện cầu hương linh Bạn Trương Văn Hoàng sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng.

 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU